Beurskens & Schmeitz

U ervaart succes in werk en leven als u betekenis kunt geven, kunt inspireren en motiveren. Als u sturing kunt geven aan hetgeen er voor u echt toe doet.

Om balans, inspiratie en energie te ervaren is het zinvol om de patronen in uw leven te onderzoeken en verbinding te ervaren met uw persoonlijke kracht.

U wilt uw medewerkers motiveren, inspireren en zelf energie ervaren? Met aandacht luisteren?

Tussen dromen en doen...... staat u

Beurskens & Schmeitz coacht met expertise vanuit een psychologisch perspectief.

Met reguliere coachingsmethoden kijken wij samen met u naar uw competenties, uw mogelijkheden en uw kracht. Wij richten ons op uw veranderingswens en de doelen die u wilt bereiken.

Met methodieken uit de psychologie onderzoeken we met u de onderliggende patronen die uw gedrag sturen. U krijgt inzicht in de kern van uw knelpunt of veranderingswens en in hetgeen u er zelf aan kunt doen.

Beurskens & Schmeitz werkt op deze manier zowel van 'buiten naar binnen' als van 'binnen naar buiten', waardoor de veranderingen duurzaam zijn en leiden tot bewust effectief gedrag.

D e ontwikkeling en uitdagingen in de hedendaagse maatschappij hebben hun weerslag op de cultuur binnen bedrijven. De behoefte aan innovatie vraagt openheid en flexibiliteit van u als manager of leidinggevende. De dynamiek die nodig is om een voorwaartse ontwikkeling te kunnen maken vraagt om reflectie, effectief leiderschap en verbinding met uw medewerkers.

Investeren in coaching is investeren in uw bedrijf

Het succes van uw organisatie wordt grotendeels bepaald door het succes van de mensen die er werken. Veel organisaties hebben daarom ook de wens om te investeren in hun medewerkers.

Medewerkers die met compassie in werk en leven staan, kunnen op positieve wijze en met bevlogenheid een bijdrage leveren aan het gedachtegoed van uw bedrijf.

Wat coaching kan betekenen voor uw medewerkers en uw bedrijf.

 • Duurzame verandering in functioneren
 • Optimalisatie van het potentieel van medewerkers
 • Balans in werk en leven
 • Bevordering van een positieve bedrijfscultuur
 • Afname van ziekteverzuim
 • Toename van leidinggevende capaciteiten
   

Naast individuele coaching biedt Beurskens & Schmeitz de mogelijkheid tot trainingen voor teams. We werken met
MBCT-trainingen vanuit het gedachtegoed van de mindfulness.

C oaching vanuit een psychologisch perspectief werkt van 'binnen naar buiten'.
 

Patronen herkennen en veranderen

Veel van wat u denkt, voelt en doet, gaat razendsnel en vindt grotendeels onbewust plaats. De verbanden tussen dat waarnemen, denken, voelen en doen vormen vaak de thema's in uw leven. Zij sturen ons gedrag en onze emotie en maken dat we gehaast door het leven vliegen of juist vastlopen in passiviteit of beklemming.

Beurskens & Schmeitz coaching zoekt met u naar het herkennen van de patronen, naar welke stimulerende en belemmerende overtuigingen zich in uw leven hebben gevormd. En vooral naar de manier waarop u hier verandering in kunt aanbrengen.

Leiderschap

Een gezond en krachtig leiderschap draagt verbinding met zich mee. Verbinding met de eigen kwaliteiten en verbinding met de medewerker. Een effectief en krachtig leider heeft én oog voor het resultaat én het vermogen zich te verdiepen in het perspectief van de medewerker. De meeste leidinggevenden hebben deze kwaliteiten wel, maar kunnen ze nog niet volledig benutten.

Beurskens & Schmeitz richt zich op het (her)vinden en optimaal benutten van kwaliteiten en kracht.

U kunt Beurskens & Schmeitz inschakelen als u:
Een volgende stap in uw professionele ontwikkeling wilt maken:

 • Leidinggevende kwaliteiten (verder) ontwikkelen
 • Presentatietechnieken verbeteren
 • Werk effectief kunnen delegeren
   

Persoonlijke vraagstukken wilt aanpakken:

 • Motivatie, drijfveren en kwaliteiten onderzoeken
 • Balans tussen werk en privéleven optimaliseren
 • Samenwerken met collega's verbeteren
   

Wilt werken aan herstel en balans:

 • De oorzaken van een burn-out of angst grondig aanpakken
 • Ziekteverzuim voorkomen en verminderen
 • Uw stressbestendigheid verbeteren
   

Dit is een greep uit de mogelijke vragen waarvoor u bij ons terecht kunt. Samen met u bepalen we wat u wilt bereiken en hoe u dat kunt bereiken.

B eurskens & Schmeitz werkt met evidence based methoden uit de psychologie, gericht op bewust effectief gedrag.

De processen die ons denken, onze emoties en daarmee ons gedrag bepalen, voltrekken zich snel en grotendeels onbewust. De interventies van Beurskens & Schmeitz zijn gericht op het herkennen en veranderen van de patronen. Wij kijken met u naar de gewenste doelen en stimuleren u richting duurzame verandering.

Beurskens & Schmeitz maakt gebruik van methoden die het verschil maken.

EMDR [Eye Movement Desensitisation and Reprocessing] is een effectieve methode voor mensen die steeds tegen dezelfde patronen aanlopen. Het soort gedrag waar we ons vaak -ook bij onszelf- over verbazen. EMDR helpt om inzicht te krijgen in ons onbewuste automatische gedrag en de diepgewortelde overtuigingen die ons hinderen structureel te veranderen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuw gedrag met een blijvend resultaat.

MBCT [Mindfulness Based Cognitive Therapy] is een methode die ons leert op open, aandachtige en accepterende wijze aanwezig te zijn in het heden zonder oordeel. Hetgeen ruimte geeft om te onderzoeken en te veranderen. Mensen ervaren meer kwaliteit en vrijheid van leven wanneer ze in staat zijn te kiezen voor bewust en efficiënt gedrag.

Beurskens & Schmeitz werkt met een nadruk op cognitieve behandelwijzen, oplossingsgericht en heeft vanuit jarenlange ervaring een breed scala aan interventiemogelijkheden.

E

Els Beurskens
ls Beurskens is in 1986 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Zij is werkzaam als vrijgevestigd psycholoog en coach. Daarnaast geeft zij supervisie aan eerstelijnspsychologen in opleiding. Zij heeft zich in de loop der jaren breed gespecialiseerd en is lid van meerdere beroepsverenigingen: eerstelijnspsycholoog NIP; GZ psycholoog BIG; cognitief gedragstherapeut VGCT en EMDR Europe Practitioner.

Els richt zich met ervaring en kracht op contactlegging en probleemverheldering. Zij luistert open en confronteert op meelevende wijze in de zoektocht naar de kern.

Els: "Kwaliteiten en problemen in de werksfeer staan nooit los van hoe je als mens gevormd bent. Ik prikkel mensen hun 'stimulerende’ en belemmerende' overtuigingen te verkennen. Een beetje spannend... én een mooi en verrijkend proces. Voor u én voor mij".

 

M

Marloes Schmeitz
arloes Schmeitz heeft als tweede studie klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg gedaan. Zij studeerde in 1995 af als psycholoog in de gezondheidszorg en bleef enkele jaren werkzaam op de Universiteit van Tilburg in een praktijk voor psychologen en orthopedagogen. Zij heeft hier een nieuwe afdeling opgezet. Vanaf 1997 is Marloes werkzaam als vrijgevestigd psycholoog en daarnaast werkt zij de laatste jaren als coach voor het bedrijfsleven. Marloes heeft zich gespecialiseerd als eerstelijnspsycholoog NIP; Gezondheidszorg psycholoog BIG en MBCT therapeut.

Marloes kijkt met u naar de gewenste verandering en werkt met u aan 'de sprong over uw eigen schaduw'. Vanuit compassie en professie streeft zij met u naar helderheid en balans.

Marloes: "Sleutelbegrippen voor goede coaching zijn het hervinden van de eigen kracht en het ervaren van beweging en groei. Mensen komen dichter bij hun kern als intuïtie, zingeving, compassie en inspiratie zich weer herstellen. Het is mijn overtuiging dat deze waarden de voedingsbodem van succesvol werken en leven zijn".

Kaart
Kaart
Vestiging Tilburg
Els Beurskens
Beneluxlaan 75
5042 WK  Tilburg
013 - 469 1204
els@beurskensenschmeitz.nl

Kaart
Kaart
Vestiging Vught
Marloes Schmeitz
Van Sonstraat 49b
5262 HX  Vught
06 - 1881 8016
marloes@beurskensenschmeitz.nl

De mens in beweging

Bevlogen
in je werk

De ontmoeting
met jezelf

Met compassie
leven

De sprong
over de
eigen schaduw